HİCRET
Allah'ın selamı hidayete tabi olanlara olsun

Hoş geldiniz lütfen üye olunuz.

Allah (c.c) size bu dünyada ve ahirette af ve afiyet versin amin.

Hastalık ve Cenaze İle İlgili 43 Hadis

Aşağa gitmek

Hastalık ve Cenaze İle İlgili 43 Hadis

Mesaj  dareyn Bir Perş. Tem. 22, 2010 11:19 am

1- Ebu Hureyre (r.a) dan Allah’ın elçisinden rivayet edilir : Şu beş şey müslümanın Müslüman üzerindeki hakkındandır : Selamı selamla karşılamak , davete icabet etmek , cenazede hazır bulunmak , hastayı ziyaret etmek ,aksırdığı ve (elhamdülillah dediği) zaman onu teşmit etmek , (yerhamükellah demek) .
İbn Mace 1434 ,1435; Buhari ,müslim

2-Ebu Said el-Hudri (r.a) dan Allah’ın elçisinden rivayet edilir : “ Hastanın yanına girdiğiniz zaman ömrünün uzunluğu hususunda onu umutlandırıp kederini dağıtınız .çünkü bu umut hiçbir şeyi geri çevirmez ancak hastanın gönlünü hoş eder.”
İbn Mace 1438; Tirmizi , Beyhaki

3-Aişe (r.anha) dan Peygamber (a.s) bir gün onun odasına girmiş ,o sırada Aişe’nin yanında bulunan bir yakınının nefesini ölüm tıkamıştı (can çekişiyordu )Peygamber (a .s )Aişe’deki üzüntü halini görünce ona : Yakının için üzülme şu ızdırap onun hasenatındandır .”buyurdu .
İbn Mace 1451

4- İbn Ömer (r.a) dan Allah’ın elçisinden rivayet edilir :Vasiyetlik bir nesnesi (malı) bulunan Müslüman kişiğye yaraşan , iki geceyi ancak vasiyeti yanında yazılı bulunursa
geçirmektir .”
Tirmizi 981

5- Aişe (r.anha)dan Rasulullahı (a.s) ölüm ile meşgul iken gördüm Yanında içinde su bulunan bir kadeh vardı ,elini o kadehin içine sokuyor ;sonra su ile yüzünü siliyor ve sonra şöyle diyordu : “Allah’ım can vermenin şiddetli sancılarına karşı bana yardım et !... ”
Tirmizi 985

6-Enes bin Malik (r.a)dan Rasulullah (a.s) hastayı ziyaret eder ,cenazede hazır bulunur , merkebe biner ve kölenin davetine icabet ederdi (katılırdı) .Beni Kureyza günü liften ip ile ağzına gem vurulmuş ve üzerinde liften oturacak yer bulunan (palan) bulunanbir merkebe binmişti.”
Tirmizi 1022

7- İbn Ömer (r.a) dan Allah’ın elçisinden rivayet edilir : “Ölülerinizin iyiliklerini anın ve kötülüklerini anmaktan sakının .”
Tirmizi Cenaiz 1024; Ebu Davud Sünen edeb 49 c. 4 s.275

8- Enes bin Malik (r.a) anlatır : Ebu Talha’nın bir oğlu hastalanmış ve kendisi dışarıda iken vefat etmişti .Hanımı çocuğun öldüğünü görünce bir şeyler hazırladı. Cenazeyide evin göze batmayacak bir köşesine çekti . Ebu Talha evine geldiğinde : “Oğlan nasıl ? ” dedi.Hanımı : Sakinleşti rahata ermiş olduğunu da umarım. ” dedi.Ebu Talha , hanımının doğru söylediğini zannetti . Gece hanımıyla yattı ,sabaha çıktıklarında gusül abdesti aldı ve dışarı çıkmak istediğinde hanımı çocuğun öldüğünü bildirdi .Ebu Talha Peygamber (a.s) ile sabah namazını kıldı sonrada Peygamber (a.s)’e hanımıyla arasında olanı bildirdi . Bunun üzerine Rasulullah (a.s) “Allah’ın bu gecenizle sişzi bereketli kılacağı umulur .” buyurdu . .”
Hadisin ravilerinden Süfyan bin Üyeyne : “Ensardan bir adam :Ona ait Kur’an-ı Kerimi okumuş dokuz çocuk gördüm.” Dedi,demiştir .
Buhari Cenaiz 41 ; Akika 1

9- Ebu Said ve Ebu Hureyre (r.a) dan Allah’ın elçisinden rivayet edilir : “Müslümanın başına gelen bir ağrı,herhangi bir yorgunluk ,dert hastalık ,üzüntü ,hatta ufak bir kaygının karşılığında mutlaka Allah ,onun günahlarından bir kısmını örter ,bağışlar .”
Ahmet III,4,18,24,48,61 ;Bhari Merda 2/1,vıı,2; Müslim />Birrves’Sıla52 ;Tirmizi no.966 ;Ebu Ya’la no.1237,1256 ;İbn Hibban no.2894 ;Beyhaki III ,373

10 –Cabir (r.a)’dan Allah’ın elçisinden rivayet edilir : Kıyamet gününde , dünyada iken hastalanıp sıkıntı cekenlere sevap verildiği zaman (onları gören dünyadaki )afiyet ve sağlık ehli ,(ölmeden)dünyada derilerinin makaslarla doğranmış olmasını temenni ederler .”
Tirmizi no.2402 ,C.F. 2308

11- Ebu Hureyre (r.a) dan Allah’ın elçisinden rivayet edilir :Mü’min erkek ya da kadının nefsinde ,çocuğunda ,malında bela eksik olmaz ,ta ki Allah’a üzerinde hiçbir günah olmaksızın kavuşur .”
Malik Cenaiz no.40 ;Tirmizi no.2399 ; C .F. 2309

12-Muhammed bin Hadis es Sülemi ,o da babasından o da dedesinden: Allah’ın elçisinden rivayet edilir “ Eğer bir kullun Allah indinde bir makamı olup da , Allah eğer Onu oraya ulaştırmamışsa , onun cesedine , malına , çocuğuna bir bela verir . Sonra kul da buna sabredip durur da Allah onu hakkında takdir ettiği makamına ulaştırır .”
Ebu Davud no.3090 C.F. 2310

13- Mus’ab bin Sa’d’dan o dfa babasından :dedim ki : “Ey Allah’ın Rasulü ! İnsanların içinde en çetin belaya uğrayanlar kimlerdir?” Şöyle buyurdu : Peygamberler ,sonra sırayla derecelerine göre insanlar ;sonra sırasına göre insanlar . Sonra kişi dinine göre imtihana maruz kalır . Eğer dinine sıkıca bağlı ise , Allah onu çetin bir bela ile imtihan eder . Eğer dinine bağlılığında gevşek ise ,Allah onu dini nisbetinde imtihan eder . Bela kuldan hiç ayrılmaz ,onun yakasını bıraktığı zaman hiçbir günahı kalmamış olur.”
Tirmizi 2403 ;ibni Mace no .4023 ; C.F.2311

14-İbni Abbas(r.a)’dan: Allah’ın elçisinden rivayet edilir “Ümmetimden her kimin kendinden önce ölüp ahirete gitmiş iki öncüsü (cocuğu ) varsa , onların sayesinde .Aişe dedi ki “Ümmetinden ya bir öncüsü olan ?” “Ey başarılı kadın bir öncüsü olan da .” buyurdu . “Ya ümmetinden hiçbir öncüsü bulunmayan ?” deyince
“Ben ümmetimin öncüsüyüm .Çünkü onların başına benim ölümümden daha büyük bela ve üzüntü gelmeyecektir.” buyurdu.
Tirmizi no.1062 C.F. 2320

15- Aişe (r.anha) dan: “Allah’ın elçisinden rivayet edilir Bir mü’minin ayağına bir diken ya da daha büyük bir şey batarsa , mutlaka Allah ondan bir günah düşürür , bir de derecesini yükseltir .”
Ahmed (VI ,42 ,278) ;Müslim Birr ves’Sıla no. 46 ;Tirmizi no.965 ;Buhari /Merda 1/1VII ,2; Tayalasi s.197 ;Tayalasi no.1380 ;C.F. 2333

16-Semure bin Cundeb (r.a)den Allah’ın elçisinden rivayet edilir : “Ademoğlunun şu üç şeydeki hasreti pek şiddetlidir : Adamın su taşıyan devesi olur. Toprağı susuz kalır . Meyvesi çıkar ,tam o esnada su taşıyan devesi ölür adam hem devesine yanar ,hem de topragın meyvesine .
Adam bir küheylan üzerinde olur . Düşmanla karşılaşır ,düşmanı mağlup düşer tam onlara yetişeceği zaman atı tökezleyip ölür .Bu yüzden hem düşen atına hem de zafere kavuşamamasına yanar .
Bir de son derece güzel ve kendisinden memnun olduğu karısı bulunan bir adam vardır ,çocuk doğururken kadın ölmüştür .Çocuk kalmıştır .Onun gibi güzel bir kadın bulamayacağından o karısına yanar , bir de ortada kalan çocuğa kim bakacak diye yanıp tutuşur .”
Taberani Mu’cemul Kebir , Mucemul Evsat ;Bezzar Mecma III,12 ;C.F.2346

17- Ebu Hureyre (r.a) dan: “Allah’ın elçisinden rivayet edilir Ölümden sonra iyilik ve sevabı kişiye ulaşan şeylerden bazıları şunlardır :Yaydığı ilim ,peşinde bıraktığı Salih evlat ,miras bıraktığı Mushaf , Allah yolunda bina ettiği ev ve mescid ,akıttığı bir çeşme veya nehir ,sağ iken malından verdiği sadaka…”
İbni Mace ; İbni Huzeyme ; Kabir Alemi ;Suyuti

18- Zeyd bin Erkamdan merfuan rivayet ettiğine göre , Cenab’ı Hak şöyle buyuruyor : “ Üç haslet ile kullarıma genişlik ihsan ettim Hububata kutru musallat ettim. Eğer öyle olmasaydı.,onların idarecileri altın ve gümüşü stok ettikleri gibi hububatı da stok ederlerdi .
Ölümden sonra cesedi çürütüyorum eğer böyle olmasaydı hiçbir dost dostunu gömemezdi .
Kederlinin kederini unutturuyorum .eğer böyle olmasaydı üzüntüsünden hiç kurtulamazdı.”
İbni Asakir ;kabir Alemi , Suyuti

19- Allah’ın elçisinden rivayet edilir : Allah Azze ve Celle buyuruyor : “Dünya ehlinden kulumun ciğer paresini aldığımda , sabredip karşılığını da ancak benden beklerse ,onun için cennetten başka herhangi bir karşılık olamaz .”
Ebu Hureyre (r.a)’dan Buhari Rikak 6/2,VII ,172 ; Cem’ul Fevaid 2353

20- Allah’ın elçisinden rivayet edilir : Kul hastalandığı zaman Allah ona iki melek gönderip şöyle der : “Bakın bakalım ,ziyaretine gelenlere ne diyor ?” Eğer gelen ziyaretçilerine karşı ,Allah’a Hamdü sena’da bulunursa ,(melekler )hemen durumu yukarıya iletip Allah’a(en iyi bilen bildiği halde ) bildirirler .Allah da şöyle der :Ben bu kulumun ruhunu kabz edersem ,mutlaka onu cennetime koyacağım . Şayet şifaverip iyileştirirsem , ona etinden daha iyi bir et , kanından daha iyi bir kan vereceğim . Üstelik tüm günahlarını da örtüp bağışlayacağım .”
Ata bin Yesar Mürsel ;Malik /k.el-ayn no.5; Cem’ul Fevaid 2356

21- Allah’ın elçisinden rivayet edilir : “Hiç biriniz ölümü temenni etmesin . İyi amel sahibi birisi ise (hayatta kaldıkça)hayrının artması umulur .Kötü amel sahibi ise evbe edip Allah’ın rızasını kazanması umulur .”
Ebu Hureyre(r.a) ‘dan AhmedII ,263; Nessai /Cenaiz 1/1 ,IV ,2 ;İbnül Mübarek / Zühd no.1063 ;Abdürrezzak no.20634; Ahmed II,3095124 ;Darimi II,313 ;Müslim ;Cem’ul Fevaid 2365

22-Herhangi bir adam akşemleyin bir adam ziyaret ederse ,onunla beraber yetmişbin melek çıkıp , sabaha kadar onun için Allah’tan mağfiret dilerler .Onun için cennette bir bahçe hazırlanır . Kim bu ziyareti sabahleyin yaparsa , yetbiş bin melek de onunla beraber çıkar ve onun için akşama kadar Allah’tan Mağfiret dilerler Onun için cennette bir bahçe hazırlanır .”
Hz Ali’den Ebu Davud no.3099 ;İbni Mace no.1442 ;Ebu Ya’la no.262 ;el Hakim I ,341 , 349 Beyhaki III, 380 , ;Tirmizi no .969 ; C.F.2366

23-Allh Teala kıyamet gününde şöyle diyecektir :
“Ey Ademoğluı ! Ben hastalandım Beni ziyaret etmedin.”
“Ya Rabbi ,ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki ,Sen Alemlerin Rabbisin !?”
“Biliyor musun falan adam hastalandı da sen onu ziyaret etmedin ;eğer onu ziyaret etseydin beni onun yanında bulacaktın .”
“Ey Ade4moğlu beni doyurmanı istedim de beni doyurmadın .”
Ya Rabbi ! Ben seni nasıl doyurabilirim ki ,sen alemlerin rabbisin !?”
“Biliyor musun falan kulum senden yemek istedi de sen onu doyurmadın .Şayet onu doyursaydın bunu benim katımda bulurdun .”
“Ey Ademoğlu ben senden su istedim de sen bana su vermedin .”
“Ya Rabbi ! Sen alemlerin rabbisin . Ben sana nasıl su verebilirim ki !”
“Falan kulum senden su istedi de sen ona su vermedin Eğer ona su verseydin şimdi omu benim katımda bulurdun .”
Müslim/Birr ves-sıla no.43 ;C.F.2385

24- Allah’ın elçisinden rivayet edilir :Mü’min can çekişirken ,rahmet melekleri beyaz bir bir ipekle gelip , “Haydi sen Allah’tan Allah’ta senden hoşnut olarak doğru Allah’ın rahmetine ve reyhanına ,öfkeli olmayan rabbe doğru çıkıp gidiver .”Bunun üzerine ( ruh) misk gibi güzel bir koku saçarak çıkar ,hata onu melekler birbirlerine verirler .Gök kapılarına el üstünde getirirlerve derler ki : “Yerden size gelen bu koku nekadart iç acıcı ve ferahlatıcı !..” Sonra onu mü’min ruhların yanına götürürler .Onlar sizden birinizin gurbette olan yakınlına kavuştuğu zaman duyduğu sevinci duyarlar . Yanına gelipo ruhlar sorarlar : “Fülan ne yaptı , fülan ne alemde ?” (Başka ruhlar )cevap verirler : “Bırakın onu o dünyada zevkine dalmıştı . “Bunun üzerine gelen ruh : “O öldü .Size hala gelmedi mi ? der.” “ Öyleyse o haviye cehennemine götürüldü “derler.
Kafir can çekişireken azap melekleri ellerinde bir kamçı ile gelirler ve derler ki : “Haydi sen Rabbine karşı öfkeli Rabbin de sana karşı öfkeli olarak ,Allah 2ın azabına karşı çıkıver .” O da leş kokusundan daha kötü bir koku içinde Allah’ın azabına doğru çıkar .Nihayet gökyüzünün kapısına iletirler. “Ne kötü bir koku !” diyerek onu kafirlerin ruhlarının bulunduğu yere götürürler .
Ebu Hureyre (r.a)’dan Nesai /cenaiz 9, IV ,8-9 :Taberaniğ Mucemul Evsat I ,42a;İbn Hibban no .3003;el-Hakim I,352-3 ;C.F. 2394

25- “Ani ölüm kafir için üzücü bir yakalanış ;mümin için ise bir rahmettir.”
Ubeyd bin Halid esSülemi (r.a) el-As (r.a)Ebu Davud no.3110 ; C.F.2397

26- Allah’ın elçisinden rivayet edilir :Allah Rasulü yedi ölümden Alla’a sığındı :
“Ani ölümden ,yılan sokmasından ,yırtıcı hayvanlardan ,boğulmaktan ,yanmaktan ,bir şey üstüne düşüp ölmekten ya da bir şeyin kendisi üzerine düşmesinden , düşmanlarla çarpışırkenkaçarak öldürülmekten.”
İbn Amir bin el-As (r.a) Ahmed II ,171 ; Bezzar , Taberaniğ Mucemul –Kebir vel Evsat ;C.F.2398

27- Allah’ın elçisinden rivayet edilir : “Ademoğlu iki şeyden nefret eder :Ölüm ;oysa ölüm mü’min için fitne (sıklıntı ve işkence )den daha iyidir . Az mal ; oysa az malın hesabı az vekolay olur .”
Mahmud bin Lebid (r.a) Ahmed V,427-428 ;Feyd I ,151 ;C.F.2403

28- Allah’ın elçisinden rivayet edilir : “Dünyada ve ahirette mel’un (lanetlenen) iki ses vardır :Nimet anındaki mizmar (nefesli calgı ) ve musibet anındaki ağlama sesi .”
Enes (r.a) Bezzar no.795 ;Feyd IV ,210 ;C.F.2457

29- Allah’ın elçisinden rivayet edilir : “Kim cenaze namazı kılınıncaya kadar bulunursa ona bir kırat (sevap) yazılır . Kim defnedilinceye kadar beklerse onun için
iki kırat (sevap) vardır.” “İki kırat nedir ?” diye sorulunca ;şöyle buyurdu : “İki büyük dağ gibi
demektir .”
Ebu Hureyre(r.a) ‘dan AhmedII ,233 ,280; Nesai /Cenaiz 79,/1,IV,76 ;Müslim/Cenaiz 52 ;Tirmizi no:1040 ; Cem’ul Fevaid 2521,İbni Mace no.1539;Buhari /Cenaiz 59/2II,90 ; :Taberani Mucemul Evsat I ,Abdürrezzak no.6268117 b

30- Allah’ın elçisinden rivayet edilir :Herhangi bir Müslüman öldüğünde cenazesini ,(cenaze )namazını Allah’a şirk koşmayan kırk kişi kılarsda ,Allah mutlaka onları onun hakkında şefeatçi kılar .”
Ahmed I,227-228 ;Müslim /Cenaiz no.59 ;Ebu Davud no.3170 ;İbn Hibban no.3071 ;Beyhaki III ,180 ;IV ,30 ;C.F.2567

31- Peygamberimizin yanından bir cenaze geçti ,şöy le buyurdu: “Bu kendi kurtulmuş yada kendinden kuretulunmuş ( biridir) .” “Dediler ki : “Ey Allah’ın Rasulü kendi kurtulmuş yada kendinden kurtulunmuş ne demektir ?” Cevaben şöyle buyurdu: “Mü’min kul , (ölünce) dünya sıkıntılarından kurtulup rahata kavuşur .Facir kul ise (ölünce onun şerrinden )diğer insanlar ,ülkeler , ağaçlar ve hayvanlar kurtulup rahatlarlar .”
Ebu Katade (r.a)’dan , Malik /Cenaiğz no.54 ;Buhari/ Rikak 42/2-3 ,VIII,192 ;Müslim /Cenaiz no. 61 ;Nesai/Cenaiz 48,IV,48 ;C.F.2622

32Rasulullahın (s.a)yanından bir cenaze geçirdiler ve onu övdüler . “Vacip olmuştur.” Dedi .Bir tane daha geçirdiler fakat onu kötü olarak andılar . Bu defa yine “Vacip olmuştur .” dedi .ve ilave etti :””Ne yapalım siz kendiniz (lehte ve aleyhte )birbirlerinize tanıklık ediyorsunuz .”
Ebu Hureyre’den ,Ahmed II,470-466 ;Ebu Davud no.3233 ;Nesaiğ 50/2 ,IV,51 ;Teyalisi no.2388 ;C.F.2635

33- Allah’ın elçisinden rivayet edilir : “Kim başına felaket gelen bir kimseye taziyede bulunursaaynen onun gibi ecir alır .”
İbn Mesud’dan Tirmizi no.1073 ;İbn Mace no.1602;Beyhaki IV,59 ;C.F.2635

34- Allah’ın elçisinden rivayet edilir :Kul kabre konolup da arkadaşları kabir üzerinden dağıldıkları zaman onların ayak seslerini duyar .Tam o anda iki melek gelip onu oturtup sorarlar : “Bu adam yani (Muhammed ) hakkında ne derdin ?” Eğer inanmış ise ,şöyle der : “Tanıklık ewderim ki o , Allah’ın kulu ve rasulüdür .” Ona şöyle denir : “Cehennemdeki şu yerine bak ,işte Allah onu cennetteki şu yerinle değiştirmiştir.” Böylece adam o iki yerini de görür.
Kafir ile münafığa gelince , (meleklerin sorularına ) Bilmiyorum ,ben onun hakkında insanlar ne dedilerse onu diyordum ”der. Bunun üzerine ona şöyle derler : “Ne anladın ne de ona uydun .” Daha sonra onun iki kulağı arasına demire kamçı ile öylesine şiddetli vururlar ki ,acısından dolayı attığı çığlığı ,insan ve cinlerden başka bütün varlıklar duyarlar.”
Enes (r.a)’den Müslim /K.el cennet no.70 ;Nesai /cenaiz 109,IV,97 ;Ahmed III,126,233 ;Buhari /Cenaiz 68 ,11, 102;Ebu Davud no.3221;Beyhaki IV ,80 ;C.F 2639

35- Allah’ın elçisinden rivayet edilir :Mü’minin ruhu ,ödeninceye kadar borcuna asılıdır .”
Ebu Hureyre’den , Tirmizi no.1078 ;Ebu Ya’la 2716 ;el-Hakim II,26-27 ;Beyhaki IV ,61:Vı ;Tayalasi s.315 ;Şafii /Ümm I ,247 ;III,188 ;Ahmed II,440475 ;Darimi I ,262 ;İbn Mace no.2413 ;Ebu Ya’la 275b ;C.F.2653

36- Allah’ın elçisinden rivayet edilir :Bir ateş parçası üzerinde ya da kılıç üzerinde yürümem ,ya da pabucumu ayağıma dikmem benim için bir müslümanın kabri üzerinde yürümemden daha sevimlidir .Benim için ha kabrin ortasında ha çarşı ortasında abdest bozmuşum fark etmez .
İbni Mace no.1567 ;C.F.2664

37-Osman bir kabirde durduğu zaman göz yaşları sakalını ıslatacak kadar ağlardı . Ona dediler ki : “Cennet ve cehennemden söz ettiğin zaman ağlamıyorsun . Kabirden söz ettiğin zaman ağlıyorsun ,acaba sebeb ne ola ki ?” Cevap verdi :Rasulullahın (a.s) şöyle buyurduğunu duydum : “Kabir ahiret konaklarının ilk konağıdır . Kim orada kurtulursa artık gerisi kolaydır .Kim de orada kurtulamazsa gerisi ondan daha zordur .” Yine Rasulullahın (a.s) şöyle buyurduğunu duydum : “Hangi manzara ile karşılaştımsa , kabri ondan daha korkunç buldum.”
Osman’ın azatlısı Hani/r.a)dan , Tirmizi no. 2308 ;İbni Mace no.4267 ;C.F.2642
Rezin’in ekinde Hani derki :Osman kabir üzerinde durup şöyle terennüm ederdi : “Ey insan ,eğer sen bundan kurtulursan ,daha büyüğünden kurtulursun . Kurtulamazsan artık seni hiçbir kurtarıcı kurtaramaz.”

38- Rasulullahın (a.s)Ölüyü defnettikten sonra kabrin üzerinde durup şöyle derdi : “Kardeşiniz için mağfiret dileyin ve onun karşılaşacağı hesap için Allah’tan metanet vermesini dileyin . Şimdi o sorguya çekilmektedir .”
Ebu Davud no.3221 ;C.F.2619

39- Allah’ın elçisinden rivayet edilir : “Cenazelerinizi acele götürünüz .Eğer iyi ise bir an önce yerine ulştırmış olursunuz , kötü ise biran önce sırtınızdan atıp rahatlarsınız .”
Ebu Hureyre’den (r.a) ,ahmed II ,240 ;Buhari /Cenaiz %2 ,II ,87 ;Müslim /Cenaiz no.50 ;Ebu Davud no.3181 ;Tirmizi no 1015Nesai /Cenaiz 4413 ,IV ,42-42 ;İbn Mace no.1477 ;İbnül –Cürud s.261 ; ;Tahavi I ,478 ; Beyhaki IV , 21 ;Abdürrezzak no .6247 ;C.F. 2585

40- Allah’ın elçisinden rivayet edilir : Cenaze hazırlanıp da taşımak üzere insanlar onu boyunlarına aldıklarında eğer Salih ise : “Çabuk beni biran önce yerime ulaştırın “der .Kötü ise : “Beni nereye götürüyorsunuz ?” diye bagırır .Onun sesini insan ve cinlerden başka tüm varlıklar duyar . Eğer insan duyacak olursa dayanamaz ,bayılıp düşer .”
Ebu Said (r.a )’dan Ahmed III,,41,58 ;Buhari /cenaiz 51 ,II ,87 ;53 ,II ,88 ;91 ,II ,103 ;Nesai Cenaiz 44/2 ,IV,41 ;Ebu Ya’lano.1265 ;ibni Hibban no.3027 ;Beyhaki IV ,21 ;C.F.2586

41- Allah’ın elçisinden rivayet edilir : Ölü tabuta bırakıldığı an an ,şöyle bağırır :”ey ehim !Ey komşularım ! Ey beni taşıyanlar !Dünya beni aldttığı gibi sizi aldatmasın Benimle oynadığı gibi sizinle oynamasın Çünkü ehil ve akrabalarım hiçbir günahımı üstlenmediler .”
Ümmü Derda (r.anha)’dan İmam Ahmed , Zühd

42 - “Allah (c.c)Musa’ya şöyle vahyetti : “Hayır ve iyiliği öğren ve insanlara öğret .Çünkü ben ilmi öğrenen ve öğretenlerin kabrini aydınlatacağım ki ,terlerinden sıkılmasınlar .”
Ka’b (r.a)’dan İmam Ahmed Zühd ,İbn Abdülber “Kitab’ül İlim”

43- Allah’ın elçisinden rivayet edilir : Vasiyetlik bir nesnesi bulunan müslüman kişiye yaraşan , iki geceyi ancak vasiyeti yanında yazılı olarak geçirmektir .
İbni Ömer (r.a)!dan Tirmizi no.981
avatar
dareyn
ilim ehli

Mesaj Sayısı : 482
Yaş : 44
Nerden : Dünya

Kullanıcı profilini gör http://my.opera.com/muhacir/blog/

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz