HİCRET
Allah'ın selamı hidayete tabi olanlara olsun

Hoş geldiniz lütfen üye olunuz.

Allah (c.c) size bu dünyada ve ahirette af ve afiyet versin amin.

kıyametin küçük alametleri

Aşağa gitmek

kıyametin küçük alametleri

Mesaj  abdullah Bir Ptsi Ağus. 02, 2010 8:55 pm

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in gönderilmesi,[1]

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in vefatı,[2]

Kudüs’ün fethi[3]: Kudüs’ün fethi Ömer (Radıyallahu Anh) zamanında h.16. yılda meydana gelmiştir.[4]

Davaları bir olan iki grubun savaşması[5]: Alimlerin görüşüne göre bu savaş Ali (Radıyallahu Anh) ve beraberinde bulunanlar ile Muaviye ve beraberindekilerin yaptığı Sıffîn Savaşı’dır ki, h.36. senede meydana gelmiştir.[6]

Müminlerin şehit olup, amellerinin temizlenmesini sağlayan bir hastalığın (tâûn) ortaya çıkması[7]: Bu, Ömer (Radıyallahu Anh) zamanında Kudüs’ün fethinden sonra Filistin’in Amvâs isimli beldesinde ortaya çıkan ve Amvâs Tâûnu diye bilinen bir salgındır.[8]

Malların çoğalması ve sadaka verilecek bir kişinin dahi bulunamaması[9]: Daha sahâbe zamanında yapılan İran ve Bizans fetihleri sayesinde mal çoğalmış, raşid halife Ömer b. Abdulaziz zamanında ise zekat verilecek bir kişi dahi bulunamayacak şekilde sel gibi akmıştır.

Hicaz topraklarında, Şam’daki develerin boyunlarını aydınlatan büyük bir ateşin çıkması[10]: H.654. senede Medine’de büyük bir ateş çıkmış ve bir ay kadar sürmüştü. Onun yüksekliği bir dağ gibi, genişliği de Medine şehri gibiydi. Onu, bulundukları yerden Şam ve civar halkı görmüştür.[11]

Müslümanların Türklerle savaşmaları[12]: Bu da Türklerin Müslüman olmadan önceki dönemlerinde olmuştur. Müslümanlar Selçuklularla 150 civarında savaş yaptılar. H.600’lü yıllarda ise Cengiz Han komutasındaki Tatarlar (Moğollar) neredeyse bütün dünyayı ateşe verdiler, zarar vermedik bir ülke bırakmadılar. Son hükümdar Timur da dahil olmak üzere İslam beldelerinde taş üstünde taş bırakmadılar. H.656 yılında Bağdat harap edildi ve son halife Mu’tasım öldürüldü. 657 senesinin Ramazan ayında ise Müslümanlar Ayn Calut Savaşı’nda onlara galip geldiler ve şerlerinden kurtuldular. Daha sonra Türkler Müslüman oldular, İslam’a ve Müslümanlara faydalı oldular.[13]

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) adına hadis uydurulması[14]: Bu ağır fitne İslam’ın ilk dönemlerinde başlamış, hadis alimlerinin ravi zincirini oluşturan isnad sorma karşı hamlesiyle etkisi sınırlı kalmıştır. Mevzu hadislerle ilgili yazılmış kitaplarda bu hususun teferruatı bulunmaktadır.[15]

Müslümanların imamlarını (idarecilerini) öldürmeleri, birbirlerine kılıç çekerek savaşmaları ve memleketlerine en şerlilerinin sahip olması.[16]

Karanlık gecelerin safhaları gibi olan fitnelerin ortaya çıkması. O fitneler esnasında insan mü’min olarak sabahlar, kafir olarak akşamlar. Yahut mü’min olarak akşamlar, kafir olarak sabahlar. Dinini dünyadan bir mal karşılığı satar.[17]

Nebilik (peygamberlik) iddiasında bulunan otuza yakın yalancının ortaya çıkması,[18]

Emanete riayet edilmemesi,[19]

İlmin kalkması ve cehaletin ortaya çıkıp çoğalması,[20]

Bilgisiz tacirlerin başkalarına sorarak alışveriş yapmaları,[21]

(Allah’a kulluk ve hayır) amellerin azalması,[22]

Zinanın çoğalması,[23]

İçkinin çoğalması ve başka bir isim verilerek helal sayılması,[24]

Çalgı aletlerinin çıkması ve helal sayılması,[25]

Faizin çoğalması,[26]

İnsanların helal-haram gözetmeden kazanmayı düşünmeleri,[27]

Bu ümmetin yetmiş üç fırkaya ayrılması,[28]

Yahudi ve Hıristiyanların izinden gidilmesi,[29]

Kadınların şarkı söylemeye başlamaları,[30]

Bütün Müslümanların evine girecek bir fitne,[31]

Mescitlerin süslenmesi ve bununla övünülmesi,[32]

Binaların yükseltilmesi ve koyun çobanlarının bu hususta yarışmaları,[33]

İnsanların evlerini kumaşlara (süslü elbiselere) benzetmeleri,[34]

İnsanları sopalayan güvenlik güçlerinin zalimlere yardımcı olmaları,[35]

Cariyenin efendisini doğurması,[36]

Katilin neden öldürdüğünü, öldürülenin de neden öldürüldüğünü bilmemesi ve kişinin komşusunu, kardeşini ve babasını öldürmesi şeklinde öldürme olaylarının çoğalması,[37]

Düşmanlık, nefretleşme, kin tutma, akrabalık bağının kesilmesi ve kötü komşuluk ilişkilerinin baş göstermesi,[38]

Zamanın kısalması,[39]

Ticaretin çoğalıp yaygınlaşması,[40]

Alışveriş merkezlerinin birbirine yakın olması,[41]

İnsanların yalnızca kendilerini düşünmeleri,[42]

Şiddetli cimriliğin kalplere yerleşmesi,[43]

İhlaslı insanların azalması,[44]

Alimlerin vefat etmeleri ve insanların cahillerden fetva almaları,[45]

Ümmet içinde putlara ibadet eden ve şirk koşanların ortaya çıkması,[46]

Kaderciler ve zındıklardan hayvan şekline çevrilen, yere batırılan ve taşlananların olması,[47]

Yaşlıların gençlere benzemeye çalışmaları,[48]

Düşük dereceli insanların yüksek makamlara gelmesi,[49]

Alçak oğlu alçakların, insanların en mutlusu olmaları,[50]

Yalan şahitliğin yayılmasıyla yalancının doğrulanması, doğrunun da yalanlanması,[51]

Yalanın artması ve haberlerin yalan çıkması,[52]

İhanet edene güvenilip, güvenilir adama hain denmesi,[53]

Depremlerin çoğalması,[54]

Ani ölümlerin çoğalması,[55]

Kadınların örtülü olmalarına karşın çıplakmış gibi giyinmeleri,[56]

İslam’ın teşvik ettiği sünnetlerin ihmal edilmesi ve önemsenmemesi,[57]

Yalnızca tanıdık insanlara selam verilmesi,[58]

Bir erkeğe elli kadın düşecek şekilde erkeklerin azalması,[59]

Arap Yarımadası’nın tekrar yeşil bahçelere ve ırmaklara sahip olması,[60]

Emniyet ve güvenliğin artması,[61]

Acemlerden Hûz ve Kirman halkı ile savaş yapılması,[62]

Mü’minin gördüğü rüyanın doğru çıkması,[63]

Bir günlük hilalin iki günlükmüş gibi kalın olması,[64]

Bol ama verimi az yağmurların olması,[65]

Fırat Nehri’nin altın bir dağ ortaya çıkarması neticesinde o altını almaya çalışanların % 99’unun birbirini öldürmesi,[66]

Yırtıcı hayvanların ve cansız varlıkların insanlarla konuşması. (Kişinin kamçısı veya ayakkabı bağı sahibiyle konuşur, kişinin baldırı kendisinden sonra ailesinin yaptıklarının haber verir.)[67]

Bela ve sıkıntıların çokluğundan dolayı ölümün temenni edilmesi ve mezardakilere gıpta edilir hale gelinmesi,[68]

Rumların (Hıristiyanların) insanların en çoğu olmaları,[69]

Rumların anlaşmayı bozarak 12.000 kişilik 80 ayrı ordu ile taarruz ederek Müslümanlarla savaşmaları. (Neticede Müslümanlar galip gelir.)[70]

İstanbul’un (yeniden) fethi,[71]

Kahtan kabilesinden birinin insanları sevk ve idare etmesi,[72]

İslam’ın ve Müslümanların garip olmaları ve iki mescit (Kabe ile Mescid-i Nebevî) arasında toplanmaları,[73]

Kabe’yi yıkmayı amaçlayan bir ordunun Beydâ mevkiinde yere batırılması,[74]

Cahcah isimli azatlı bir adamın melik (idareci) olması,[75]

Müslümanların Yahudilerle savaşması. (Bu savaşta taş ve ağaçlar _Garkad ağacı hariç_ arkalarına saklanan Yahudileri haber verir.)[76]

Kur’an-ı Kerim’in bir gece ansızın göğe kaldırılması,[77]

İslam’ın eskimesi. (Namaz, oruç, hac ve sadaka bilinmez olur. Yalnızca çok yaşlı insanlar kelime-i tevhidi söylerler.)[78]

Medine’nin, içinden kötü kişileri çıkarttıktan sonra harap olması,[79]

Yemen’den çıkacak ipekten daha yumuşak bir rüzgarın kalbinde iman bulunan herkesin ruhunu alması,[80]

Mekke’nin değerinin kalkması ve Kabe’nin bir daha onarılmayacak şekilde Habeşli cılız bacaklı birisi tarafından yıkılması ve onun içindeki hazineyi çıkarmaları.[81]

----------------------------------------------------------------------------------------------------


[1] Buhârî 6425
[2] Buhârî 2967
[3] Buhârî 2967
[4] Büyük İslam Tarihi 7/96-99
[5] Buhârî 3380, 6974, Müslim 2888/17
[6] İbni Hacer el-Askalânî Fethu’l-Bârî 13/107
[7] Buhârî 2967, İbni Mâce 4042
[8] Fethu’l-Bârî 6/334
[9] Buhârî 6974, Müslim 1011/58
[10] Buhârî 6972, Müslim 2902/42
[11] Büyük İslam Tarihi 13/344-353
[12] Buhârî 3367, Müslim 2912/65
[13] Büyük İslam Tarihi 13/360-390
[14] Beyhakî, İbn Adiyy
[15] Örnek olarak İbni Kayyîm’in el-Menâru’l-Münif, Prof. Yaşar Kandemir’in Mevzu Hadisler isimli kitaplarına bakılabilir.
[16] Ahmed 5/389 No:23691
[17] Müslim 118/186
[18] Buhârî 3380, Müslim 2923/84
[19] Buhârî 6948, Müslim 143/230
[20] Buhârî 240, Müslim 2671/8
[21] Nesâî 4434
[22] Buhârî 6931
[23] Buhârî 240, Müslim 2671/8
[24] Ahmed 5/318 No:23085, İbni Mâce 3384, Buhârî 5650
[25] Buhârî 5650, İbni Mâce 4020
[26] Terğib ve Terhib 4/150, Taberânî
[27] Buhârî 1907, Nesâî 4432
[28] İbni Mâce 3992
[29] Buhârî 7202, Müslim 2669/6
[30] İbni Mâce 4020
[31] Buhârî 2967
[32] Nesâî 689, İbni Mâce 739
[33] Buhârî 6975, Müslim 5/9
[34] Buhârî, Edebü’l-Müfred 458
[35] Terğib ve Terhib 2/239, Mu’cemu’l-Kebir
[36] Müslim 5/9
[37] Buhârî 6934, Edebü’l-Müfred 118, Müslim 2672/10, 2908/56
[38] Ahmed 10/ 26-31, Hâkim 1/75-76
[39] Buhârî 6931, Müslim 2672/11
[40] Nesâî 4434, Ahmed 5/333, Hâkim 4/445-446
[41] Ahmed 2/519 No:10735, Mecmau’z-Zevaid 7/ 327
[42] Ahmed 5/389 No:23695, Mecmau’z-Zevaid 7/309
[43] Buhârî 6931, Müslim 2672/11
[44] Ahmed 11/181-182, Hâkim 4/435
[45] Buhârî 256, Müslim 2673/13
[46] Buhârî 6971, Müslim 2907/52
[47] Ahmed 2/91 No:5639, 5867, 6208, Tirmizî 2280, İbni Mâce 4061
[48] Ebu Davûd 4212, Nesâî 5043, Ahmed 4/156 No:274
[49] Ahmed 15/37-38, Müslim 5/9
[50] Tirmizî 2305, Ahmed 5/389 No:23692
[51] İbni Mâce 4036, Ahmed 15/37-38
[52] Müslim 6, 7
[53] İbni Mâce 4036, Ahmed 15/37-38
[54] Buhârî 6974
[55] Mecmau’z-Zevaid 7/325
[56] Müslim 2128/125, Taberânî, Mu’cemu’s-Sağir 232
[57] Sahiha 649
[58] Ahmed 5/326, 333
[59] Buhârî 240, Müslim 2671/8
[60] Müslim 1012/60, 706 (2281)/10
[61] Buhârî 3370
[62] Buhârî 3368
[63] Tirmizî 2372
[64] Mecmau’z-Zevaid 3/146, 7/325
[65] İbni Mâce 4036, Ahmed 2/263 No:7554
[66] Buhârî 6973, Müslim 2897/29
[67] Ahmed 3/83-84, No:11814, Tirmizî 2272
[68] Buhârî 6970, Müslim 2907/53
[69] Müslim 2898/35
[70] Buhârî 2967, Müslim 2899/37, 2900/38
[71] Müslim 2897/34
[72] Buhârî 6971, Müslim 2910/60
[73] Müslim 146/232
[74] Müslim 2883
[75] Müslim 2911/61, Ahmed 2/329 No:8346
[76] Buhârî 3369, Müslim 2922/82
[77] İbni Mâce 4049
[78] İbni Mâce 4049
[79] Müslim 1381/437, Buhârî 1758
[80] Müslim 117/185
[81] Ahmed 2/291 No:7897, 8099, 8604, Müslim 2909/5

alıntıdır
avatar
abdullah
ilim ehli

Mesaj Sayısı : 62

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz